Đức Hồng Y Grech mời gọi mọi người cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

17/09/2023
1452Đức Hồng Y Grech mời gọi mọi người cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng gửi thư cho các Giám mục trên toàn thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng, sẽ khai mạc vào ngày 04/10/2023.

 

Vatican News

Trong thư gửi đến “các anh em thân mến trong hàng Giám mục”, Đức Hồng Y Grech nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng trước tiên là một sự kiện cầu nguyện và lắng nghe không không chỉ của các thành viên tham gia Thượng Hội đồng, nhưng còn của tất cả mọi người đã được rửa tội và mọi Giáo hội địa phương.

Ngài khuyến khích các Giám mục hướng dẫn các nỗ lực cầu nguyện trong các cộng đoàn Giáo hội, bao gồm cả các cộng đoàn tu sĩ, nhấn mạnh rằng cầu nguyện là một hình thức tham gia của các Giám mục và dấu hiệu quan tâm đến Giáo hội hoàn vũ.

Đức Hồng Y nói về bốn khía cạnh cầu nguyện trong bối cảnh Thượng Hội đồng. Đầu tiên là lắng nghe. Ngài viết: “Cầu nguyện bắt đầu bằng việc lắng nghe Lời Chúa và Thánh Thần, vì tiếng nói của Thánh Thần là điều kiện thiết yếu cho sự phân định Giáo hội”.

Tiếp đến, nói về cầu nguyện tôn thờ, Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng của “việc thờ lạy thinh lặng trong sự kính sợ những gì Thiên Chúa đang nói với Giáo hội của Người và những gì Chúa Thánh Thần khơi dậy trong Giáo hội hôm nay”.

Liên quan đến kinh nguyện chuyển cầu, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích rằng đây không phải là “biến ý muốn của Chúa thành ý chúng ta”, nhưng đúng hơn “cầu xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng ta bằng quyền năng Thánh Thần ban sự sống để chúng ta có thể nhận ra và thi hành ý Chúa”.

Cuối cùng, với kinh nguyện tạ ơn, Đức Hồng Y khuyến khích các tín hữu bày tỏ lòng biết ơn. Ngài viết: “Kinh nguyện tạ ơn là một liệu pháp thực sự giúp chúng ta từ chỗ sống đóng kín đến thái độ mở ra để có thể khám phá tất cả những gì Chúa đang hoạt động trong Giáo hội”.

Tái khẳng đinh tầm quan trọng của cầu nguyện, trong thư Đức Hồng Y mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện cho Thượng Hội đồng vào ngày 01/10, Chúa nhật 25 Thường niên. Cụ thể là kết hợp lời cầu nguyện này vào các bải giảng, lời cầu nguyện chung, và phép lành cuối lễ.

Kết thúc lá thư, Đức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn các Giám mục trong vai trò lãnh đạo hành trình Thượng Hội đồng và đảm bảo với các vị mục tử lời cầu nguyện của ngài cho hoạt động mục vụ của các Giám mục, cầu xin sự hướng dẫn của Thánh Thần và niềm vui được tìm thấy nơi Chúa.

 

Nguồn:vaticannews.va