Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

06/11/2019
1974
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR NOVEMBER 2019
 

Cầu cho việc đối thoại và hòa giải ở vùng Cận Đông
Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.
-----------›---š----------

Dialogue and reconciliation in the Middle East
Let us pray that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Middle East, where diverse religious communities share their lives together.