Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2022 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

30/09/2022
1011

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 10.2022

Ý truyền giáo -  Cầu cho Giáo Hội cởi mở với hết mọi người

Xin cho Giáo Hội, trung thành với Tin Mừng và can đảm khi loan báo, trở thành một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.


THE POPE’S INTENTION FOR OCTOBER 2022

Intention for evangelization  For a Church open to everyone

We pray for the Church; ever faithful to, and courageous in preaching the Gospel, may the Church be a community of solidarity, fraternity and welcome, always living in an atmosphere of synodality.