Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2022 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

04/05/2022
657

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 05.2022
Ý truyền giáo - Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin
Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được mời gọi sống tròn đầy, xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tình thần phân định sâu xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ.


 

THE POPE’S INTENTION FOR MAY  2022
Intention for evangelization For faith-filled young people
We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.