Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 05/2024: CẦU CHO VIỆC ĐÀO LUYỆN CÁC TU SĨ NAM NỮ VÀ CHỦNG SINH

01/05/2024
1308

THÁNG NĂM | Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và chủng sinh triển nở trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào luyện các khía cạnh nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

Giáo hoàng Phanxicô – THÁNG NĂM 2024

Mọi ơn gọi đều là một “viên kim cương thô” cần được mài giũa, gia công và gọt đẽo từ mọi góc cạnh.
Một linh mục tốt, nữ tu tốt trên hết phải là một người nam, một người nữ được đào luyện, được uốn nắn bởi ân sủng của Chúa, là người ý thức được những giới hạn của mình và sẵn sàng đảm nhận một đời sống cầu nguyện, hiến thân làm chứng cho Tin Mừng.
Bắt đầu từ chủng viện và tập viện, việc chuẩn bị của họ phải được phát triển một cách toàn diện, trong sự nối kết trực tiếp với cuộc sống của người khác. Điều này là cốt yếu.
Việc đào luyện không kết thúc ở một thời điểm nhất định, nhưng tiếp tục suốt cuộc đời, hội nhất nơi con người các chiều kích tri thức, nhân bản, tâm cảm và thiêng liêng.
Còn phải có sự chuẩn bị để sống khía cạnh cộng đoàn – đời sống trong cộng đoàn rất phong phú, mặc dù đôi khi có thể khó khăn.
Sống chung không giống với đời sống cộng đoàn.
Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và chủng sinh triển nở trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào luyện các khía cạnh nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.


Nguồn: thepopevideo.org