Tuần Tam Nhật Kính Thánh Giuse - Quan Thầy Giáo Phận Thanh Hóa

16/03/2020
3805
 
TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE
QUAN THẦY GIÁO HỘI VÀ GIÁO PHẬN THANH HÓA
Ngày 16, 17, 18/03/2020

 
_____ X______
 
DIỄN TIẾN MỘT BUỔI CẦU NGUYỆN TUẦN TAM NHẬT
 
1. Mở đầu: Kinh cầu ông Thánh Giuse

2. Suy niệm: Tuần tự đọc mỗi ngày một bài.

3. Kết thúc: Hát một bài Thánh Giuse.


Xin download tài liệu PDF Tuần Tam Nhật Kính Thánh Giuse tại đây 

Xin download tài liệu WORD Tuần Tam Nhật Kính Thánh Giuse tại đây 


UỶ BAN PHỤNG TỰ  GIÁO PHẬN THANH HÓA
50 Nguyễn Trường Tộ - P. Trường Thi – Tp. Thanh Hóa