THƯ MỜI LỄ HÀNH HƯƠNG CHA THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM TỬ ĐẠO

28/01/2021
307
THƯ MỜI LỄ HÀNH HƯƠNG
CHA THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM TỬ ĐẠO
NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

 
Con là: Linh mục An-tôn Trịnh Đình Thiệu
Hiên nay, con là linh mục Quản xứ Giáo xứ Kẻ Bền - Giáo phận Thanh Hóa - Việt Nam

 
CON XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Cha Tổng Đại Diện - Quý Cha - Quý tu sĩ nam nữ.
Quý Đoàn hành hương cùng quý khách trong và ngoài Giáo phận.
Về tham dự Thánh lễ Hành Hương kính cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tử đạo. 
nhân dịp đầu xuân năm mới Tân Sửu do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự.

 
CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
 
* Thời gian: Ngày 16.02.2021 (Mồng 5 Tết Nguyên Đán)
- 8h00: Đón tiếp
- 9h00: Thánh lễ
* Địa điểm: Tại Đền thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Bồng Trung, Kẻ Bền
   Thôn 4, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tình Thanh hóa

 
Kẻ Bền, ngày 23.01.2021
Linh mục Quản xứ

(Đã ký)

An-tôn Trịnh Đình Thiệu