Giờ cử hành Thánh lễ trực tuyến tại các giáo phận Việt Nam

13/04/2020
99313
Xin chọn GIỜ và TÊN GIÁO PHẬN để cùng hiệp thông tham dự. 
 

CÁC NGÀY TRONG TUẦN
 (từ thứ HAI đến thứ BẢY)

GIỜ LỄ GIÁO PHẬN
4 giờ 30 Xuân Lộc
4 giờ 45 Nha Trang
5 giờ 00 Thanh Hóa, Phú Cường, Bà Rịa, Bùi Chu, Qui Nhơn
5 giờ 15 Đà Lạt, Ban Mê Thuột,
5 giờ 30 Hà Nội, Sài Gòn, Phát Diệm, Kon Tum, Mỹ Tho, Xuân Lộc, Huế,  Kon Tum,   
6 giờ 00 Hải Phòng, Xuân Lộc
8 giờ 00 Vĩnh Long
17 giờ 15 Đà Nẵng,
17 giờ 30 Sài Gòn, Kon Tum, Qui Nhơn 
18 giờ 00 Hải Phòng, Bùi Chu
18 giờ 30 Hà NộiCần Thơ,
19 giờ 00 Bà Rịa, Sài Gòn (T. Bảy),
19 giờ 15 Xuân Lộc
19 giờ 30 Vinh, Hưng Hóa, Thái Bình, Bắc Ninh (T. Bảy), Phát Diệm (T. Bảy),


CHÚA NHẬT 
 

GIỜ LỄ GIÁO PHẬN
4 giờ 30 Xuân Lộc
5 giờ 00 Thanh Hóa, Phú Cường, Bà Rịa, Cần Thơ, Long Xuyên, Bùi Chu, Nha Trang,
5 giờ 30 Huế, Sài Gòn, Mỹ Tho, Xuân LộcBan Mê Thuột,
6 giờ 00 Đà Lạt, Vinh, Phú Cường, Kon Tum, Bắc Ninh, Thái Bình,
6 giờ 30 Hải Phòng
7 giờ 00 Hà Nội, Bà Rịa, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Vinh, Qui Nhơn, Xuân Lộc
7 giờ 30 Sài Gòn (Lễ Thiếu Nhi),
8 giờ 00 Vĩnh Long, Hưng Hóa, Kon Tum (Lễ Tiếng Bana),
9 giờ 30 Ban Mê Thuột, Sài Gòn (Lễ Tiếng Anh),
10 giờ 00 Kon Tum (Lễ Tiếng J’rai),
10 giờ 30 Sài Gòn (Lễ Tiếng Pháp),
16 giờ 30 Huế,
17 giờ 00 Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Nẵng
17 giờ 30 Phú Cường, Sài Gòn, Kon Tum, Qui Nhơn,
18 giờ 00 Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt, Bùi Chu,
19 giờ 00 Bà Rịa, Cần Thơ
19 giờ 15 Xuân Lộc
19 giờ 30 Vinh, Hưng Hóa, Phát Diệm, Thái Bình,