Cử điệu mẫu DÂNG HOA CỘNG ĐỒNG Giáo Phận Thanh Hóa 29.10.2022

11/09/2022
3817
Dâng hoa cộng đồng đã trở thành một ngày truyền thống sinh hoạt đạo đức cấp Giáo phận, kể từ khi được Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh – Nguyên Giám mục giáo phận Thanh Hóa, khởi xướng vào ngày 31/05/2011. Truyền thống tốt đẹp này được duy trì và cổ võ để bày tỏ sự ái mộ cách đặc biệt của Giáo phận Thanh Hóa đối với Đức Trinh Nữ Maria. Để tiếp nối truyền thống ấy, năm nay Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức ngày Dâng Hoa Cộng Đồng Kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 29.10.2022. 

Dưới đây là VIDEO CỬ ĐIỆU MẪU DÂNG HOA CỘNG ĐỒNG NĂM 2022, xin kính gửi Quý Cha và toàn thể Quý vị:

 Tải bài hát MP3 Link dưới đây.

CHUỖI NGỌC MÂN CÔIMẸ MARIA MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH