Cáo phó: Linh mục Giuse Vũ Khoan Dong, đã an nghỉ trong Chúa.

25/12/2021
5672

 
 
TIỂU SỬ CHA GIUSE VŨ KHOAN DONG

Cha Giuse Vũ Khoan Dong, sinh ngày 19.03.1939, tại xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Thóa. Thuộc giáo họ Tam Hòa, giáo xứ Tam Linh, giáo hạt Tam Tổng, giáo phận Thanh Hóa.
Song thân là ông cô Giuse Vũ Văn Đuơng và bà cố Maria Mai Thị Vóc. Ngài là người con thứ Tư trong gia đình có 8 anh chị em. Với bản tính hiền lành, khiêm nhường, và đạo đức, ngay từ nhỏ cha Giuse đã có ý hướng dâng mình cho Chúa.

Từ tháng 10 năm 1955 đến tháng 6 năm 1964: cha Giuse tìm hiểu ơn gọi tại Tiểu Chủng Viện Thanh Hóa.

Từ năm 1965 đến năm 1974: Tham gia sản xuất nông nghiệp tại thôn Vạn Linh, Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa trong chức vụ Đội trưởng - Thơ ký đội Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vạn Ninh - Nga Thắng.

Từ năm 1974 đến năm 1976: Cha Giuse tu luyện tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa, và được thụ phong linh mục ngày 19 tháng 12 năm 1976 tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa.

Từ năm 1976 đến năm 1977: là linh mục chính xứ Ba Làng và Thanh Thủy

Từ năm 1977 đến năm 1980: cha Giuse làm chính xứ Hà Nhuận, kiêm các giáo xứ Cổ Định và Phù Bình.

Từ năm 1980 đến năm 1989: Chính xứ Mỹ Điện, kiêm các giáo xứ Trinh Hà và Đa Phạn.

Từ năm 1989 đến năm 1994: Chính xứ Đạt Giáo, kiêm các giáo xứ Kẻ Vàng, Ngọc Sơn và Quần Xá.

Từ năm 1994 đến năm 2000: Chính xứ Thái Yên, kiêm các giáo xứ Tân Đạo và Đông Yên.

Từ năm 2000 đến năm 2005: làm chính xứ Ngọc Lẫm.

Từ năm 2005 đến năm 2011: làm chính xứ Kiến An.

Từ năm 2011 đến nay (12/2021): nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa

Vào hồi 23 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2021, cha cố Giuse Vũ Khoan Dong qua đời do tuổi già sức yếu.

Hưởng thọ 83 tuổi, với 45 năm trong thiên chức linh mục.

Thi hài cha Giuse Vũ Khoan Dong được an táng tại đất thánh giáo xứ Tam Linh.