Giáo hạt Hữu Lễ: Khai giảng khóa đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng hè 2023

19/06/2023
7718
Sáng thứ Hai, ngày 19/06/2023, Giáo hạt Hữu Lễ khai giảng khóa đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng hè 2023.
 

Tham dự khóa đào tạo năm nay có 214 học viên viên thuộc các giáo xứ trong Hạt Hữu Lễ, được chia thành hai khối: (khối cấp I gồm 132 học viên, khối cấp II gồm 82 học viên). Khóa đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng hè 2023 diễn ra từ ngày 19/6 đến 03/7/2023, nội dung khóa đào tạo được chia thành hai phần: Phần một là đào tạo Giáo Lý Viên cấp I và cấp II; phần hai là đào tạo huynh trưởng. Trong thời gian này, các học viên sẽ được cha hạt trưởng, quý cha trong giáo hạt, quý thầy, quý sơ dòng Mến Thánh giá Thanh Hóa truyền đạt sâu các nội dung gồm: Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước, Tín Lý Căn Bản, Lịch Sử Cứu Độ, Sư Phạm Giáo Lý. Bên cạnh đó các học viên còn được được tạo điều kiện tốt nhất cho việc tìm hiểu đào sâu kiến thức, thực tập đứng lớp, thực hành việc cầu nguyện, giúp các bạn bén rễ sâu trong đời sống đức tin và phát huy các kỹ năng truyền đạt kiến thức.
 

 Thông qua khóa học, không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo lý Kinh Thánh, để các học viên có chất liệu giảng dạy, phương pháp sinh hoạt hàng, đội qua việc đào tạo Thiếu nhi Thánh thể, để các em có kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng trước khi giảng dậy, góp phần đào tạo nhân sự phục vụ cho việc nuôi dưỡng và củng cố đức tin tại các giáo xứ; mà còn giúp các học viên học cách để uốn nắn mình theo nếp sống kỉ luật, nếp sống nhân bản, đời sống nội tâm và cầu nguyện. Nhờ đó hành trang của đời sống người Ki-tô hữu nơi các em được cải thiện một cách tích cực hơn.
 

Xin xem thêm hình ảnh tại đây!

Trung Hiếu & Hồng Sử
BTT Gx Hữu Lễ