Các bài suy niệm về Thánh Giuse - Giúp lãnh nhận ơn Toàn Xá nhân dịp kỷ niệm 150 tôn vinh Thánh Giuse

10/03/2021
1445
Chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa, sưu tầm và biên soạn một số bài suy niệm Nhân dịp kỷ niệm 150 tôn vinh Thánh Giuse giúp lãnh nhận ơn toàn xá
 
Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Piô IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021.

Qua Tông thư này, Đức Thánh Cha muốn “làm cho chúng ta thêm lòng yêu mến Thánh cả, khuyến khích cầu xin ngài chuyển cầu cho chúng ta và noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của ngài”.

Trong năm đặc biệt này, Giáo Hội cũng rộng ban ơn toàn xá cho tất cả những ai “với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự Năm đặc biệt về thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định”. Một trong những cách thức đó là “những người suy niệm ít nhất là 30 phút kinh Lạy Cha, hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm về thánh Giuse”. 

Vì thế, tập tài liệu này bao gồm một số bài suy niệm về thánh Giuse, được sưu tầm và biên tập lại với mục đích giúp cho từng cá nhân hoặc cộng đoàn có thể sử dụng hằng ngày hoặc làm tuần 3 ngày, 7 ngày hay 9 ngày kính thánh Giuse theo diễn tiến được đề nghị dưới đây.

 

1. Suy Niệm KINH LẠY CHA
2. Các bài suy niệm về Thánh Giuse