5 bài học từ Thánh Giuse

08/03/2021
915


Tôi là cha của một thiếu niên 12 tuổi, bị bệnh tự kỷ. Nhiều lúc tôi cảm thấy hối hận vì đã không quan tâm và kiên nhẫn cho đủ đối với con của tôi. Tôi đã không hướng dẫn nó cách để đối diện với những thách đố của xã hội ngày nay. Vợ của tôi cũng đặt trọn niềm tin tưởng nơi tôi, thế nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của cô ấy, tôi chưa thể làm cho cô ấy những điều mà đáng ra cô ấy đáng được hưởng. Ngày lễ mừng các người cha gần kề, tôi biết từ vài tuần qua, tôi cần phải tự sửa đổi để trở nên tốt lành hơn.

Cách đây vài tuần, sau khi tham dự Thánh Lễ, tôi nán lại vài phút để cầu nguyện, xin Thánh Giuse can thiệp và giúp đỡ. Là một người cha và là một người chồng Công Giáo, ai là người tốt hơn để tôi học hỏi ngoài vị Thánh bảo trợ của các gia trưởng? Từ lâu tôi đã từng bị Thánh Giuse thu hút và gương sống của Thánh nhân khuyến khích tôi biết tùng phục hơn và tin tưởng hơn vào những gì Chúa hứa ban. Tuy rằng tôi đã từng bị giằng co với những thách đố tự mình gây ra trong việc dạy dỗ con cái và trong đời sống hôn nhân, những thiếu sót của tôi đã có giảm bớt khi tôi cầu nguyện với Thánh Giuse và suy niệm về những tấm gương anh dũng của Ngài trong việc lo lắng cho Đức Giêsu và Đức Maria.

Khi suy tưởng đến cuộc đời của Thánh Giuse và tha thiết cầu nguyện trong mấy tuần qua, trách nhiệm đối với gia đình tôi đã có tiến bộ, và tôi đã tìm lại được sự bình an, cái bình an mà đã từng xa rời tôi khi tôi để cho công việc làm và những thúc ép ngoài xã hội xâm chiếm tâm tư và thời khóa biểu của tôi. Và đây là năm bài học quan trọng tôi đã học được từ Thánh Giuse khi tôi chú ý đến những phấn đấu của tôi:

5 bài học từ Thánh Giuse

1. Thánh Giuse vâng phục.
Thánh Giuse đã vâng phục Thánh Ý Chúa Cha trong suốt cuộc đời. Thánh Giuse vâng nghe lời Thiên thần Chúa báo mộng về việc Đức Maria mang thai đồng trinh và đã nhận đem Đức Maria về làm người bạn trăm năm (Mattheu 1:20-24). Ngài vâng lời đem gia đình qua Ai Cập để tránh nạn sát hại con trẻ của Herođê tại Belem (Mattheu 2:13-15). Sau đó, Ngài lại vâng lời Thiên thần đem gia đình qua Israel (Mattheu 2:19-20) và định cư tại Nazareth với Đức Maria và Hài Nhi Giêsu (Mattheu 2:22-23). Hỏi rằng đã có bao nhiêu lần cái sự tự hào và cái ý chí cản trở ta vâng theo ý Chúa?

2. Thánh Giuse vị tha.
Với sự hiểu biết kém cỏi ta có về Thánh Giuse, ta thấy Thánh nhân chỉ quan tâm lo cho Đức Maria và Đức Giêsu, không bao giờ lo cho bản thân mình. Chúng ta nghĩ rằng đó là những hy sinh của Thánh nhân, nhưng thực tế, đó là tình thương yêu vị tha. Sự cống hiến cho gia đình là mẫu gương mà các gia trưởng phải noi theo, nếu các gia trưởng này để cho những ràng buộc vô trật tự của thế gian làm hư nát sự chú tâm và cản trở những ơn gọi của họ.

3. Thánh Giuse dẫn dắt bằng gương sáng.
Kinh Thánh không không hề ghi lại bất kỳ lời nói nào của thánh Giuse, nhưng qua những hành động, chúng ta vẫn thấy tỏ tường Thánh nhân là người công chính, yêu thương và trung tín. Thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có ảnh hưởng đối với người khác qua lời nói, nhưng quả thật, họ quan sát chúng ta qua những hành động nhiều hơn. Mọi  quyết định và mọi hành động  của Thánh nhân đều đáng cho các người đàn ông thời nay phải noi theo.

4. Thánh Giuse người làm việc cần mẫn.
Thánh nhân chỉ là một người thợ mộc phục vụ cho khách hàng trong xóm nhỏ. Thánh nhân dậy dỗ nguời con nuôi là Chúa Giêsu giá trị của lao động. Chúng ta biết rằng lòng khiêm nhường của Thánh Giuse được ghi chép trong Thánh Kinh bằng sự chuyên cần làm việc hầu nuôi sống Thánh Gia. Chúng ta đều học được bài học quý giá từ Thánh nhân, cũng là Thánh bảo trợ công việc làm, về giá trị của công việc làm hàng ngày, hầu vinh danh Thiên Chúa, phục vụ gia đình và đời sống xã hội.

5. Thánh Giuse người lãnh đạo.
Nhưng ngài không lãnh đạo theo hình thức các nhà lãnh đạo thời nay. Thánh nhân lãnh đạo khi là người chồng biết yêu thương vợ con và quyết tâm đi tìm nơi trú ẩn cho Đức Maria đã đến lúc sinh con Chúa là Hài Nhi Giêsu, sau khi bị các quán trọ tại Bêlem từ chối. Thánh nhân là người lãnh đạo khi tin tưởng và vâng theo ý Chúa Cha trong mọi việc, nhận Đức Maria đang mang thai làm vợ, và sau đó đem gia đình sang Ai Cập lánh nạn cách an toàn. Ngài lãnh đạo khi làm việc chuyên cần trong xưởng mộc để nuôi sống gia đình. Ngài lãnh đạo khi dạy dỗ Chúa Giêsu mọi công việc làm trong xưởng và cách sống sao cho xứng đáng là con người.

Là một người đàn ông Công Giáo, chúng ta có trách nhiệm phải trở nên vững mạnh trong vai trò người cha và người chồng, người lãnh đạo trong giáo xứ, người phục vụ tốt lành trong cộng đoàn và người khiêm nhường bước theo Chúa Kitô. Hãy nhìn vào gương Thánh cả Giuse, quan thầy của các người cha trong gia đình, của các công nhân và của Giáo Hội hoàn cầu, với lòng vâng phục, lòng khiêm nhường, biết quên mình, lòng can đảm và lòng thương yêu dành cho Đức Maria và Chúa Giêsu. Nếu chúng ta có thể bắt chước Thánh Giuse, dù chỉ một phần nhỏ mỗi ngày, chúng ta vẫn có thể trở nên như những người mà Chúa Cha muốn chúng ta trở nên.

By Raindy Hain
Chuyển ngữ: Son Trịnh