Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

12/04/2024
137


Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

Thánh  Luca kết thúc bài Tin mừng hôm nay như thế này: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”. Điều đó có nghĩa là sau khi Chúa Kitô Phục sinh hiện ra với các tông đồ, Ngài chấn an họ, mở trí cho họ hiểu lời Kinh thánh và cuối cùng, Ngài truyền lệnh cho các ông ra đi làm chứng về sự phục sinh Ngài. Nếu chúng ta suy nghĩ thật kỹ, thì sẽ thấy cụm từ “loan báo Tin mừng”, tức là Tin mừng Phục sinh, khác xa với cụm từ “làm chứng”.

Thật vậy, giữa người Kitô hữu với nhau, nhất là trong các hội đoàn Công giáo, chúng ta thường đặt nặng vấn đề “loan báo Tin mừng”. Đối tượng hay túc từ của động từ “loan báo” thường chỉ là một thông tin nào đó để người nghe “biết”. Nói chung, từ “loan báo” chỉ liên quan đến vấn đề lý thuyết, hiểu biết... Trong khi đó, lời của Đức Giêsu Phục Sinh được Tin mừng Luca dẫn chứng là “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48). Như vậy, phải nói là giữa “loan báo” và “làm chứng” có sự một khác biệt rất lớn. Mục đích của “loan báo”để làm gì, nếu không phải là chỉ để người nghe biết thông tin thôi? Vâng, đúng thế. Còn trong khi mục đích của “làm chứng” là để người nghe sống bắt chước mình, làm theo mình để đạt được cái kết quả mình đã đạt được. Do đó, “loan báo” thì hướng về lý thuyết, còn “làm chứng” thì hướng về hành động.

Hiện nay, dường như từ ngữ “làm tông đồ” thường được các Kitô hữu hiểu theo nghĩa “loan báo” Tin Mừng hơn là “làm chứng” cho Tin Mừng. Chúng ta có thể “loan báo” rất hăng say, nhưng “làm chứng” thì lại rất ít, có khi “phản chứng” nữa. Chẳng hạn rao giảng về yêu thương thật hăng say, nhưng khi gặp người hoạn nạn, đau khổ thì tỏ ra vô cảm, vô trách nhiệm. Hoặc rao giảng về đức tin thật hùng hồn, nhưng khi gặp nguy hiểm vì phải làm theo tiếng lương tâm thì quýnh quáng, sợ sệt quá đáng… Như vậy là “loan báo” nhưng không “làm chứng”, thậm chí “làm chứng ngược” hay “phản chứng”. Loan báo Tin Mừng kiểu ấy thì những thế hệ trước có thể chấp nhận dễ dàng chứ những thể hệ sau này khó chấp nhận lắm!

Một câu chuyện nổi tiếng liên quan đến nỗ lực “loan báo Tin Mừng” đi đôi với những hiện tượng “phản chứng Tin Mừng”, đó là chuyện của Mahatma Gandhi, là người được dân Ấn Ðộ xem là một vị thánh. Khi nói về cách loan báo Tin Mừng của những Kitô hữu, ông có vẻ như thách thức, cụ thể là những người Anh đô hộ dân tộc ông: Nếu những người Kitô hữu ở Ấn độ thật sự sống đúng tinh thần của Ðức Kitô, thì họ chẳng cần phải mất công rao giảng, toàn dân Ấn độ sẽ trở thành Kitô hữu hết. Trước mắt ông, người Kitô hữu - cụ thể là người Anh lúc ấy đang đô hộ dân tộc ông - cũng tham lam, bất công và tàn bạo không kém gì những kẻ xâm lăng khác. Ông rất say mê Ðức Kitô, nhưng ông không thể trở nên Kitô hữu, vì những người đem Kitô giáo đến cho dân tộc ông - người Anh - lại chính là những người đang nô lệ hóa dân tộc ông, đàn áp dân tộc ông một cách dã man. Ông không thể tin rằng dân Ấn Ðộ hiền lành của ông cứ phải gia nhập cái đạo của những người đang quàng ách nô lệ lên dân tộc ông thì mới được cứu rỗi. Nếu những kẻ nô lệ hóa dân tộc ông một cách bỉ ổi mà được Thượng Ðế thưởng công chỉ vì họ là người Kitô hữu, đang khi dân tộc hiền hòa của ông lại bị phạt chỉ vì không phải là Kitô hữu, thì một vị Thượng Ðế như thế không thể chấp nhận được!

Cũng vậy, biết bao người như Gandhi rất mộ mến Ðức Giêsu. Thế nhưng cứ nhìn thấy cách sống của những người Kitô hữu chung quanh họ, là họ cảm thấy chẳng cần phải vào Kitô giáo làm gì. Vì người Kitô hữu nói chung cũng chẳng hơn gì họ: cũng ích kỷ, cũng ăn gian nói dối, cũng gây bất công, cũng lặng im trước bất công, cũng vô cảm và vô trách nhiệm trước những tội ác trong xã hội, cũng sống chẳng có tình nghĩa bao nhiêu, vẫn chồng chung vợ chạ, vẫn ly hôn như thường… Làm sao họ có thể tin được những người chẳng tốt hơn họ, đôi khi kém hơn họ, mà lại được Thiên Chúa ân thưởng chỉ vì là Kitô hữu, còn họ cũng sống như vậy thậm chí tốt hơn thì lại bị phạt? Chẳng lẽ chúng ta lại giới thiệu với họ một Thiên Chúa bất công và vô lý như vậy qua cách sống của chúng ta?

Thành thử ra, trong thời đại mà giới trẻ chịu ảnh hưởng của khoa học thực nghiệm, vật chất và tục hóa như hiện nay, nếu các Kitô hữu chỉ biết “loan báo” chứ không biết “làm chứng” bằng đời sống chứng tá Tin Mừng, bằng cái tâm yêu thương được thể hiện ra thành những hành động cụ thể, thì việc “loan báo” của chúng ta sẽ chỉ là luống công vô ích. Vì thế, sứ điệp lời Chúa của tuần 3 Phục sinh này nhấn mạnh và mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ lại cách làm chứng cho Tin mừng: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”. Chúng ta đừng bao giờ quên câu nói bất hủ của Đức Thánh Cha Phaolo VI: “Con người thời nay tin chứng nhân hơn là thầy dạy”. Vậy ước gì chúng ta luôn luôn là chứng nhân Tin mừng của Chúa Kitô Phục sinh, để rồi chúng ta không hổ thẹn trước câu nói xem ra đau xót của anh chị em lương dân: “Tin đạo chứ không tin người có đạo”. Amen.


Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Chánh xứ Sầm Sơn