SỐNG CỘNG ĐOÀN TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ

08/09/2023
1229

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

 


SỐNG CỘNG ĐOÀN TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ

Anh chị em thân mến!

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức về trách nhiệm của mình đối với đời sống đức tin của người anh em trong chúng ta. Đó là sứ điệp của Lời Chúa và Mẹ Giáo Hội muốn nhắn gửi mỗi người qua các bài đọc Phụng vụ Chúa Nhật 23 thường niên  hôm nay.

Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu đã muốn thiết lập Giáo Hội của Ngài như một cộng đồng Tình yêu, trong đó luật bác ái yêu thương là một giới răn mới, một dấu chỉ để biết ai là môn đệ Chúa. Nhưng Chúa cũng biết rằng đâu đâu cũng có những yếu đuối con người, đâu đâu cũng có những vấn đề giữa con người. Trong cộng đoàn bé nhỏ 12 môn đệ sống với Ngài, Chúa đã nghiệm thấy như vậy.

Quả thật, Giáo Hội là một cộng đoàn anh em, nhưng là một cộng đồng gồm những người tội lỗi bên cạnh những người thánh thiện, những người yếu đuối bên cạnh những người vững mạnh trong đời sống đức tin. Vì thế, việc anh em trong cộng đoàn Giáo Hội sửa bảo nhau phải phản ảnh tình yêu thương của Thiên Chúa là Đấng không muốn cho ai trong các kẻ bé mọn phải bị hư mất, nghĩa là phải tránh thái độ hăng say quá đáng. Bởi vậy, Tin Mừng đòi buộc phải kiên nhẫn tìm mọi cách nhằm chinh phục người phạm lỗi và các nỗ lực đó luôn đi liền với lời cầu nguyện nghĩa là cộng đoàn kêu mời, cầu nguyện, sửa bảo, hoán cải.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta : “Nếu người anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó”. Nhưng sửa dạy làm sao? Theo tinh của Tin Mừng, việc sửa lỗi anh em là việc rất tế nhị và gồm 3 công việc sau đây: “Hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu không kết quả thì hãy nhờ đến hai ba người làm chân chứng. Và sau cùng mới trình với cộng đoàn”. Đây la một thủ tục tình thương và bác ái dạy làm hết mọi sự để giữ một người anh em đang muốn xa lìa cộng đoàn. Vì thế, việc sửa lỗi anh em là một việc tế nhị, đòi hỏi vừa sự can đảm vừa sự thanh nhã, đồng thời phải có sự khiêm nhường và thông cảm với anh em. Đừng khơi thêm hố chia rẽ, nhưng hãy cầu nguyện để thành công, để đưa người anh em về đường công chính.

Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chung sống trong một tu viện với một chị bạn tên là Marthe. Chị này có một tật xấu là quá quyến luyến Bà Mẹ bề trên. Têrêsa, sau nhiều tháng chờ đợi và cầu nguyện, chị quyết định nói. Trước khi nói, chị đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy đúng sự thật”, Chị đã nói với người bạn “với tất cả tâm hồn và tất cả kinh nghiệm đã có”. Chị Marthe như được giải tỏa tâm hồn và cũng nhìn nhận rằng: “Người đứng đầu đừng bao giờ nghe theo những lời dua nịnh dối trá, vì không gì tai hại cho bằng những lời ca tụng đầy nọc độc”.

Anh chị em thân mến!

Giáo Hội theo lối quảng diễn của thánh Matthêu còn là một cộng đồng tha thứ và liên đới, trong đó mỗi người có trách nhiệm về đức Tin của anh em mình. Nếu sau nhiều cố gắng để đưa người anh em lầm lỗi trở về mà không có kết quả thì hãy trông cậy vào tình thương xót của Đấng chăn chiên  nhân lành.

Việc “tuyệt thông” đối với người anh em làm cho ta nhớ lại một lời khác của Chúa về quyền năng của Giáo Hội: “Sự gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc và sự gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ” ( Mt 16,19 ). Quyền năng tha thứ đó, Chúa đã hứa cho Phêrô thì nay Chúa cũng ban cho Giáo hội. Đó là  12 Tông đồ Chúa tuyển chọn và sai đi, trong đó Phêrô giữ một vai trò trọng yếu. Chúa trao cho họ sứ mạng hòa giải và cứu rỗi. Như vậy dần dần Chúa đã thiết lập các cơ cấu của Giáo Hội.

Hơn nữa, thái độ sống của người phạm lỗi có hại trong cộng đoàn: "Một con sâu làm rầu nồi canh", nên không thể bỏ qua mà phải cứng rắn can thiệp. Vì thế, Giáo Hội phải thi hành quyền cầm buộc mà Chúa Giêsu trao phó cho thánh Phêrô nhằm mục đích thánh hoá và mưu cầu ơn cứu độ. Khi đó, các quyết định của cộng đoàn không những chỉ có hiếu lực trên bình diện liên hệ trong cuộc sống xã hội, mà còn có hiệu lực trước mặt Thiên Chúa nữa.

Sau cùng, Giáo Hội là một cộng đồng cầu nguyện. Nếu tội lỗi làm chia rẽ thì sự cầu nguyện nối kết chúng ta lại với nhau. Vì thế, cả những lúc có sự bất bình không đồng ý kiến nếu có “hai hay ba người tụ họp với nhau nhân danh Thầy, thì thầy ở giữa những người ấy”. Chúa ở đó như gạch nối niềm tin. Tám ngày sau Phục sinh, một bầu khí chia rẽ cũng bao trùm các môn đệ. Tôma nằng nặc không muốn tin rằng Thầy đã sống lại. Chúa xuất hiện, sự hiện diện của Chúa đánh tan mối nghi ngờ, chia rẽ, đem lại sự hiệp nhất.

Anh chị em thân mến!

Chúng ta họp nhau nơi đây để cùng sống, cùng chia sẻ và tuyên xưng đức tin với nhau. Ước gì Tấm Bánh là chính Chúa Giêsu mà chúng ta chia sẻ cho nhau liên kết chúng ta lại như anh em trong một gia đình, để chúng ta cùng nhau tiến bước trên cuộc lữ hành trần gian này, để chúng ta trở thành một lời mời gọi sống động cho mọi người được thuộc về Giáo Hội của Thiên Chúa.

 

                                                                                                                 Lm. Joseph Cảnh Phan