Giáo xứ Phúc Địa tổ chức thành công kỳ thi Giáo lý Hiệp Thông năm học 2021 – 2022

11/05/2022
1781

Giáo xứ Phúc Địa tổ chức thành công kỳ thi Giáo lý Hiệp Thông năm học 2021 – 2022
 

Thực hiện kế hoạch, chương trình học Giáo lý của Ban Giáo lý giáo phận Thanh Hóa, các em thiếu nhi giáo xứ Phúc Địa đã tham gia học tập đông đủ và có chất lượng.
 

Hiện tại, giáo xứ Phúc Địa có 830 thiếu nhi, trong đó có 212 em đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, còn lại 618 em chia làm 18 lớp tham gia học chương trình Giáo lý Hiệp Thông theo chương trình chung của giáo phận. Mặc dù giáo xứ đang còn nhiều khó khăn trong công tác tổ chức hoạt động dạy học như: Chưa xây dựng được nhà học giáo lý, trang thiết bị còn thiếu, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, nguồn nhân lực chưa có nhiều kinh nghiệm, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19… Nhưng dưới sự quan tâm và ý chí quyết tâm của Cha chính, Cha phó và quý Sơ trong giáo xứ, việc học giáo lý Hiệp Thông đã được thực hiện một cách nghiêm túc và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 

Để đánh giá chất lượng và rút ra được những bài học kinh nghiệm, sáng Chúa nhật  IV Phục Sinh, ngày 08/05/2022, Ban Giáo lý giáo xứ đã tổ chức kỳ thi Giáo lý Hiệp Thông năm học 2021 – 2022. Dưới hình thức thi trắc nghiệm, mỗi chương trình Hiệp Thông chia làm 4 mã đề thi, các em thiếu nhi sẽ trả lời 40 câu hỏi trong thời gian 50 phút. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan.  Số lượng các em tham gia đông đủ và ý thức rõ được tầm quan trọng của kỳ thi.
 

Thiết nghĩ, việc xây dựng đời sống Đức tin của mỗi giáo xứ được bắt nguồn từ chính việc xây dựng nguồn kiến thức về giáo lý cho thế hệ tương lai. Và giáo xứ Phúc Địa đang trên hành trình xây dựng nền tảng quan trọng đó.
 
Tin và ảnh: Giuse Phạm Thiện
BTT Gx. Phúc Địa