Chương trình mục vụ Năm Giới trẻ 2020

07/03/2020
1445
Giáo phận Thanh hóa
Ban mục vụ giới trẻ
Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận
xin gửi đến các Bạn trẻ Công giáo Thanh hóa

Chương trình mục vụ Năm Giới trẻ 2020.
Đường hướng “Mục vụ Giới trẻ” – “Mối quan tâm đặc biệt” của Giáo hội

 
Thanh hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2020


Các Bạn trẻ Công giáo Thanh hóa thân mến,

Chúng tôi xin gửi đến các bạn chương trình và đường hướng mục vụ trong 3 năm tới (2020-2022), trong Thư chung Hội đồng Giám mục Việt nam gửi cộng đoàn Dân Chúa, nhất là các Bạn trẻ, các Chủ chăn đã định hướng cho từng năm với chủ đề: “Mục vụ Giới trẻ”.
 
NĂM CHƯƠNG TRÌNH
2020 Chủ đề: “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”
Tài liệu học hỏi:
 1. Youcat (Giáo lý cho người trẻ)
 2. Docat (Giáo huấn xã hội cho người trẻ)
 3. Christus Vivit (Chúa Kitô đang sống)
 4. Các bài viết và các tài liệu khác liên quan đến chủ đề.

Đồng hành với người trẻ trong việc lắng nghe, phân định và chọn lựa/ thực hành giúp người trẻ hướng tới sự phát triển toàn diện.
2021 Chủ đề: “Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình”
 1. Youcat (Giáo lý cho người trẻ)
 2. Docat (Giáo huấn xã hội cho người trẻ)
 3. Gaudete et Exsultate (Hãy vui mừng hoan hỷ, 2018).
 4. Các bài viết và các tài liệu khác liên quan đến chủ đề.

Đồng hành với người trẻ trong việc lắng nghe, phân định và chọn lựa/ thực hành giúp người trẻ trong đời sống gia đình.
2022 Chủ đề: “Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội”.
 1. Youcat (Giáo lý cho người trẻ)
 2. Docat (Giáo huấn xã hội cho người trẻ)
 3. Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin mừng, 2013).
 4. Các bài viết và các tài liệu khác liên quan đến chủ đề.
Đồng hành với người trẻ trong việc lắng nghe, phân định và chọn lựa/ thực hành giúp người trẻ trong đời sống xã hội và Giáo hội.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIỚI TRẺ NĂM 2020
Chủ đề: “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”

Kính thưa Quý Cha và Các Bạn trẻ,

Theo sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse, Ban mục vụ Giới trẻ Giáo phận chúng con đã hoạch định chương trình mục vụ Năm Giới trẻ 2020, như sau:

I. Nội dung

1- Học hỏi: Giáo lý và các chuyên đề hướng tới chủ đề của Năm 2020
 1. Youcat (Giáo lý cho người trẻ)
 2. Docat (Giáo huấn xã hội cho người trẻ)
 3. Christus Vivit (Chúa Kitô đang sống)
 4. Các bài viết và các tài liệu khác liên quan đến chủ đề.
2- Cử hành: Tham dự các buổi cầu nguyện, Thánh lễ, chia sẻ Lời Chúa
3- Sống: Tham gia các công việc tông đồ trong Giáo xứ; bên cạnh đó tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ công ích, bác ái, thể thao…

II. Lịch trình Mục vụ Giới trẻ Trong Năm Mục vụ Giới trẻ 2020, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận đề xuất chương trình học hỏi và sinh hoạt của Giới trẻ như sau:

Chương trình Mục vụ và Thánh lễ dành cho Giới trẻ năm 2020 sẽ được khai mạc vào Chúa nhật II Mùa Chay (8/03/2020), tại các giáo xứ.

1- Cấp Giáo xứ hay liên Giáo xứ
- Thời gian: Mỗi tháng 1 lần (vào thứ Bảy, hoặc Chúa nhật, vào buổi tối hoặc thời gian khác thích hợp)
- Nội dung: Học hỏi Giáo lý Năm Giới trẻ 2020 trước Thánh lễ và dâng lễ.

2- Cấp Giáo hạt: (vì tình hình diễn biến phức tạp của Virus Corona, mọi tổ chức lễ lớn tạm ngưng)
- Thời gian: Mỗi tháng 1 lần, vào Chúa nhật đầu tháng (01 ngày)
- Nội dung: Thuyết trình, hội thảo theo chuyên đề và dâng lễ
- Thứ tự luân phiên: Giáo hạt Thái Yên: tháng 03/2020; Giáo hạt Ba Làng: tháng 04/2020; Giáo hạt Tam Tổng: tháng 5/2020; Giáo hạt Hữu Lễ: tháng 7/2020; Giáo hạt Kẻ Bền: tháng 8/2020; Giáo hạt Ngọc Đỉnh: tháng 9/2020, Giáo hạt Chính Tòa: tháng 11/2020.
- Thực hiện: Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận, Cha Quản hạt, Cha đặc trách Giới trẻ Giáo hạt và Ban mục vụ Giới trẻ Giáo hạt phối hợp tổ chức.

3. Cấp Giáo phận: (vì tình hình diễn biến phức tạp của Virus Corona, mọi tổ chức lễ lớn tạm ngưng)
- Lễ khai mạc năm Giới trẻ: Ngày …./…../2020
- Ngày Giới trẻ Giáo phận: Ngày ……../…………/2020

III. Giới trẻ với các sinh hoạt khác

Ngoài các sinh hoạt trên, người trẻ cũng được mời gọi tham gia: viết bài… các việc tông đồ, các hoạt động bác ái; việc đạo đức đến các sinh hoạt vui chơi thể thao, văn nghệ… để gắn kết và hăng say trong việc sống cũng như loan báo Tin mừng.
Để chương trình này được thực hiện và đem lại nhiều lợi ích cho các Bạn trẻ, chúng con rất cần lời cầu nguyện và sự giúp đỡ và cộng tác đắc lực của quý Cha quản hạt, quý Cha đặc trách Giới trẻ Giáo hạt, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa.
Nguyện xin Đức Kitô Đấng luôn mãi trẻ trung ban cho Quý Cha và các Bạn trẻ luôn được sống trong sự trẻ trung sung mãn của Người!

Ban Mục vụ Giới trẻ