Video - Hình ảnh: Giáo xứ Phương Long thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ Mân côi

05/10/2020
570
Lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi đã được con cái Phương Long từ các giáo họ: Phố Châu, Thanh Lâm, Nho Lâm, Ngọc Chúc, Ngọc Long, Phương Mộ, Phương Lạc và Phương Mỹ thể hiện qua việc rước kiệu, dâng hoa và lần hạt.
 
Video
+ Giáo họ Phương Mộ

+ Giáo họ Phố Cống

Hình ảnh

Quý vị xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY
hoặc xem tại fb: Giáo Xứ Phương Long