Giáo xứ Phúc Địa: Thánh Lễ Bế mạc tuần chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

06/12/2022
707
Với lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể,  vào lúc 9h00 sáng Chúa Nhật 2 Mùa vọng, ngày 04/12/2022, tại giáo xứ Phúc Địa đã diễn ra Thánh Lễ bế mạc tuần chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Thánh Lễ do cha Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân - quản hạt Hữu Lễ chủ tế. Đồng tế với Ngài có cha quản xứ Giuse Trịnh Đức Ngọc, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng với sự tham dự của quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, quý khách và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phúc Địa.
 
 

Chia sẻ trong Thánh Lễ, cha Hạt trưởng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc chầu Mình Thánh Chúa. Đồng thời mời gọi cộng đoàn tham dự cùng xác định lại mục đích đi theo Chúa. Mỗi người Ki-tô hữu đều có một đối tượng hướng đến, đó có thể là vợ chồng, con cái, là gia đình…Cũng như đối tượng hướng đến của các linh mục chính là đoàn chiên, làm thế nào để chăm lo cho đoàn chiên luôn vững tin, trông cậy nơi Chúa ki tô. Mỗi người trong chúng ta hãy đem tinh thần siêu nhiên thâm nhập vào cuộc sống của mình, sống trọn vẹn những giáo luật của Chúa cho dù phải chịu hy sinh thiệt thòi.
 
 

Cuối Thánh Lễ, đại diện cho giáo xứ, cha Giuse Trịnh Đức Ngọc đã có lời tri ân quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày Lễ Bế mạc tuần chầu hôm nay.
 
 

Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho giáo xứ tuần chầu diễn ra thật tốt đẹp và sốt sắng. Nguyện cầu ơn Thánh và tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại và đồng hành cùng cộng đoàn giáo xứ, để từ đó mà đời sống đức tin của mỗi Ki-tô hữu được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây!

Phạm Thiện - Đình Khải
 BTT GX Phúc Địa