Giáo xứ Kẻ Vàng Hân Hoan Chào Đón Cha Tân Chính Xứ G.B Phạm Văn Diệu

17/10/2019
715
Chiều thứ Hai ngày 07/10/2019, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã chủ sự Thánh Lễ và nghi thức nhận xứ của cha G.B Phạm Văn Diệu tại giáo xứ Kẻ Vàng. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ có sự hiện diện của quý cha trong giáo phận, quý thầy, quý sơ, quý ân thân nhân cùng đông đảo bà con giáo dân của giáo xứ Kẻ Láng và Kẻ Vàng.
 

Nghi thức nhận xứ được bắt đầu bằng việc công bố văn thư của Đức Giám Mục Giáo phận bổ nhiệm cha G.B Phạm Văn Diệu làm chính xứ - Giáo xứ Kẻ Vàng. Tiếp sau đó, cha tân chính xứ tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành. Ngài đặt tay lên sách Phúc Âm và nói "Nguyện xin Thiên Chúa và Sách Phúc Âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi". Sau đó, Đức cha Giuse dẫn cha tân chính xứ đến ngồi vào ghế chủ tọa, đến ngồi nơi tòa giải tội, mở cửa nhà tạm và xông hương Mình Thánh Chúa. Nghi thức nhận xứ cũng là khởi đầu cho sứ vụ của linh mục nơi nhiệm sở mới, khởi đầu ấy mở thêm một trang sử mới nơi cộng đoàn giáo xứ Kẻ Vàng.
 

Sau khi kết thúc nghi thức nhận chức và nghi thức diễn nghĩa, Thánh lễ được tiếp tục.
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ có lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đặc biệt tri ân cha Tôma Bùi Huy Cường – nguyên quản xứ, cũng là vị mục tử đồng hành với giáo xứ hơn mười năm qua.
 

Nối tiếp lời cám ơn của vị đại diện, cha tân chính xứ cũng có lời cảm ơn đến toàn thể quý cha và cộng đoàn. Thánh Lễ kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể mọi người. Cộng đoàn cùng chia sẻ với cha tân chánh xứ trong bữa cơn thân mật được tổ chức tại khuôn viên của giáo xứ.
 
BTT Gx Kẻ Vàng