Giáo xứ Hữu Lễ: Rước kiệu, dâng hoa Bế mạc tháng Mân Côi dâng kính Mẹ

01/11/2022
383

 


Ngày 30.10.2022, giáo xứ Hữu Lễ long trọng tổ chức rước kiệu, dâng hoa kết thúc tháng Đức Mẹ Mân Côi. Buổi dâng hoa có sự tham gia của các đội hoa đến từ sáu giáo họ trong giáo xứ. 
 


Đúng 15 giờ đoàn rước có sự tham dự của cha chính Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân, cha phó Phaolô Trần Nguyên Lộc và cha Giuse Trần Minh Thành; các hội đoàn và các đội hoa trong toàn giáo xứ. Đoàn rước xuất phát từ khuôn viên nhà xứ, đi qua hai giáo họ Lê Thị Thành, Lê Bảo Tịnh, và trở về khuôn viên nhà thờ trước tượng đài Đức Mẹ. 
 


Trên mỗi chặng đi, mỗi người trong cộng đoàn, cùng suy niệm và lần hạt Mân Côi dâng lên kính Mẹ. Hành trình của đoàn rước như dẫn cộng đoàn cùng nhìn lại những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của Mẹ. Từng biến cố ấy được Mẹ đón nhận với niềm tin yêu và phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. 
 


Sau phần rước kiệu, các giáo họ tiến hoa kính Đức Mẹ theo thứ tự: Bái Trung, Tam An; Têrêsa; Gioan; Lê Bảo Tịnh, Lê Thị Thành và Giuse. Những lời ca, điệu múa với muôn vàn đóa hoa xinh tươi, hòa quyện với hương trầm nghi ngút, như nói lên tình yêu tha thiết của đoàn con hiếu thảo đối với Mẹ.
 


Sau phần dâng hoa kính Đức Mẹ là Thánh lễ đồng tế bế mạc tháng Mân Côi, do cha Giuse Trần Minh Thành chủ tế. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình cảm tạ Chúa và Mẹ Maria. Xin Mẹ hãy dạy mỗi người chúng con biết yêu mến tràng chuỗi Mân Côi để chúng con siêng năng lần hạt mỗi ngày.
 
(Xin xem thêm hình ảnh tại đây!)

Trung Hiếu & Hồng Sử
Ban truyền thông giáo xứ Hữu Lễ