Giáo xứ Chính Tòa: Đức cha Giuse cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2021

29/03/2021
911
Chúa Nhật Lễ Lá, những ngày cuối cùng của Mùa Chay và dẫn chúng ta bước vào Tuần Thánh. Đây là thời gian đặc biệt nhất để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Đấng đã chịu trên cây Thập Giá đã sống lại để cứu độ Chúng ta. Trong tâm tình đó, Giáo xứ Chính tòa đã có thánh lễ trang nghiêm sốt sắng do Đức Cha Giuse chủ tế.

Sau nghi thức làm phép lá, mọi người bước vào ngôi thánh đường như khi xưa Đức Giêsu đã tiến vào thành Giêrusalem trước ngày chịu khổ nạn. Bài Tin Mừng của Thánh Maccô đã thuật lại về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Người đã phải chịu chết một cách đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác: bị đóng đinh trên thập giá, chịu đội mão gai, bị những người mà Chúa tin tưởng phản bội, bị những kẻ người làm ơn quay lưng đi mà là lớn: Đóng đinh nó vào thập giá! Đáp lại tất cả, Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, nguyện xin theo ý Cha, đừng theo ý con.”

Ước gì khi bước vào Tuần Thánh, chúng ta càng gắn bó thắm thiết với Chúa hơn, cảm nghiệm sâu xa hơn nỗi đau của Người. Bởi đó, chính chúng ta sẽ khiêm tốn để không càm ràm khi gặp thử thách gian nan nhưng biết phó thác đời mình cho Thánh ý Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn yêu mến Thánh Lễ, luôn biết đồng cam cộng khổ với Chúa khi chu toàn trách nhiệm và ơn gọi mà Chúa trao phó cho chúng ta: làm cha, làm mẹ, làm con, làm người phục vụ. Chúng ta cũng hãy dâng lên cho Chúa niềm vui hàng ngày, xin Chúa biến đổi nó, để ta có thể trở nên phương thế cứu độ chính mình và góp phần cứu độ người khác.

Ước mong trong tuần thánh này, mỗi người chúng ta dùng nhiều thời gian hơn cho Chúa, hy sinh hơn để tham dự các ngày lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ. Tuần Thánh còn là thời gian đặc biệt để chúng ta can đảm hơn, nhẫn nhịn hơn, tha thứ hơn làm nhiều việc bác ai hơn, giúp đỡ người khác hơn để chúng ta được xứng đáng hơn với ơn cứa độ của Chúa Giêsu Phục Sinh.
Maria Đinh Hương
BTT Gx. Chính Tòa