Giáo xứ Bằng Phú: Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Cường

10/11/2022
1579
Sau ngày được lãnh nhận tác vụ linh mục do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, tại giáo xứ Chính Tòa ngày 29-10-2022 vừa qua. Vào ngày Chúa Nhật XXXII TN, 6-11-2022, Tân linh mục Phaolo Nguyễn Văn Cường đã về với giáo xứ Bằng Phú, nơi ngài đã được dịp mục vụ một năm trước đó, để dâng thánh lễ tạ ơn và cùng cộng đoàn giáo xứ cầu xin ơn bình an, qua đó ngài cũng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân đã qua đời. Cùng đồng tế với ngài còn có quý Cha chánh xứ Phêrô Vũ Văn Cung, cha phó Phêrô Nguyễn Văn Điệp và cha quê hương Gioan Baotixita Đinh Xuân Đức, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Bằng Phú.
 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa vào đoạn Tin Mừng của thánh sử Luca (Lc 20, 27-38), thuật lại việc Chúa Giê-su diễn giải về sự sống đời sau cho nhóm Sađốc, là nhóm chủ trương không có sự sống lại. Qua đó, cha Phaolô cũng mời gọi mọi người cùng với ngài đào sâu về sứ điệp Tin Mừng để cộng đoàn phụng vụ cùng suy nghĩ, xác tín hơn về sự phục sinh dưới nhãn quan của Kitô giáo.

Sau bài chia sẻ, Thánh lễ được tiếp diễn với phần dâng lễ vật và  phụng vụ Thánh Thể
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chánh trương giáo xứ Bằng Phú đã đại diện cho cộng đoàn giáo xứ nói lên tâm tình mến yêu và biết ơn đối với cha Phaolo, vì ngài đã yêu thương về với xứ đạo để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Đáp từ, cha Phaolô đã nói lời cảm ơn đến quý Cha đồng tế, cũng như cộng đoàn xứ đạo đã yêu thương và cầu nguyện cho ngài trong những chặng đường đã qua và ngài tiếp tục xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho ngài trong chặng đường tương lai sắp tới, để trong tất cả mọi việc luôn làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa và trở thành vị mục tử như lòng Chúa ước mong.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa  Thánh Thần ban cho cha Phaolo ơn khôn ngoan can đảm và trung tín, để Cha trở nên vị mục tử nhân lành, là một Giê-su khác, là tấm bánh bẻ ra trao ban cho con người hôm nay qua đời sống hy sinh và phục vụ.

Jos Đức Bình
BTT giáo xứ Bằng Phú
Xin xem hình ảnh đầy đủ ở đây.