Giáo xứ Ba Làng: Thánh Lễ Tạ Ơn Cầu Nguyện cho các Tín Hữu Đã Qua Đời Tại Đất Thánh.

07/11/2023
2220

"Tôi có gì đâu mà tự hào, chẳng phải mọi việc từ Thiên Chúa hay sao..." là lời của cha quê hương, Phêrô Nguyễn Văn Trường chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các Tín Hữu đã qua đời tại Đất Thánh Giáo xứ Ba Làng hôm Chúa nhật XXXI  TN-A, ngày 05/11/2023 vừa qua. Cùng hiệp thông với ngài, còn có sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân xứ đạo Ba Làng. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và ấm cúng.

Trong bài chia sẻ của mình, Cha Phêrô đã dựa vào bối cảnh của Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 23, 1-12), ngài nhấn mạnh đến lời dạy của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ về sự khiêm hạ. Vì hẳn “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em” (c11). Kế đến, Cha Pherô mời gọi mỗi người hãy cũng trở nên khiêm nhường;  khiêm nhường trong chính đời sống cá nhân, tập thể, trong tình làng nghĩa xóm... vì chỉ khi ta biết sống khiêm nhường, khi đó ta mới thực sự là người môn đệ, là người tin theo Chúa. Khiêm nhường cũng là biết nhìn lại xét mình, chân nhận bản thân với những yếu đuối bất toàn, để có thể yêu thương và dễ cảm thông với người khác hơn.
 

Sau bài chia sẻ lời Chúa, Thánh lễ được diễn tiến với phần Phụng Vụ Thánh Thể.
 

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Xin Chúa chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt mỗi người trong xứ đạo Ba Làng. Xin Chúa cũng dạy cho mỗi người chúng con biết sống khiêm nhường, không xét đoán để thay vào đó là yêu thương nhau nhiều hơn. Xin Chúa cũng ban cho các linh hồn của các bậc ông bà tổ tiên mau được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời Vĩnh Cửu. Amen!
BTT giáo xứ Ba Làng