NỘI DUNG THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HĐGM THẾ GIỚI TẠI GIÁO PHẬN, CHÚA NHẬT I MV (28.11.2021)

24/11/2021
785
THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GM THẾ GIỚI
TẠI GIÁO PHẬN, CHÚA NHẬT I MV (28.11.2021)

 
V/v Cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 10/2023 và khai mạc tiến trình tham gia Thượng Đồng Giám Mục tại các Giáo phận vào CN I MV (28/11/2021).

Kính thưa quý cha, theo thông báo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ban hành ngày 10/11/2021: “Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI sẽ họp Đại hội vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Để toàn thể Dân Chúa tham gia tích cực vào sinh hoạt của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị tiến hành Thượng Hội Đồng Giám Mục theo ba giai đoạn: Giáo phận, Châu lục, Hoàn vũ. Giai đoạn Giáo phận kéo dài từ tháng 10/2021 - tháng 8/2022.
Đáp ứng lời kêu gọi của Vị Cha chung, trong cuộc họp trực tuyến ngày 03 tháng 11 năm 2021, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định: Tất cả các Giáo phận sẽ cử hành Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận, do Giám mục Giáo phận chủ sự, vào Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28 tháng 11 năm 2021”.


Do dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp không thể tập trung toàn Giáo phận dâng lễ cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới một cách trọng thể. Vì thế, tại Giáo Phận Thanh hoá, Đức Giám Mục Giáo Phận hướng dẫn hình thức cử hành như sau:

I. TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ.

Vào lúc 17h00  ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng (28/11/2021), Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận tại Nhà thờ Chính toà.

    - Bản lễ và hình thức cử hành do HĐGM Việt Nam đề xuất và dành riêng cho ĐGM chủ sự.
    - Bài đọc theo Chúa Nhật I MV.

II. TẠI NHÀ THỜ CÁC GIÁO XỨ. 
     (Đọc Thư của Đức Cha GP về THĐGM trước Thánh Lễ)

1. Ý lễ: Xin quý cha cử hành Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng và kêu gọi bà con giáo dân hiệp ý cầu nguyện cho “tiến trình khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận”.

2. Bản lễ và bài đọc: Chúa Nhật I Mùa Vọng.

3. Lời nguyện giáo dân: theo bản văn của HĐGM đề xuất. 

4. Về hình thức, quý cha cử hành như sau:

a. Phần khai lễ.
Chủ tế và cộng đoàn làm Dấu Thánh Giá
Chủ tế: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Cộng đoàn:  Amen

Chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn bằng những lời sau đây hoặc tương tự:
Anh chị em thân mến,
-    Hôm nay là Chúa Nhật I Mùa Vọng, chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh bước vào Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa đón chờ Chúa đến: Chúa đến lần thứ nhất tại Hang Đá Bêlem xưa sẽ được chúng ta tưởng niệm vào Lễ Giáng Sinh sắp tới và Chúa đến lần thứ hai vào ngày cuối cùng của thế giới, ngày lịch sử nhân loại chấm dứt mà chúng ta quen gọi là ngày tận thế, Ngài đến lần thứ hai với tư cách là thẩm phán. Trong Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu báo trước ngày Ngài đến lần thứ hai với những hình ảnh dùng trong văn chương Khải Huyền: có nhiều điềm lạ trên trời lẫn dưới đất, nhiều tai ương xảy ra làm cho mọi người lo âu sợ hãi. Ngài nói khi những điều đó xảy ra: đừng sợ hãi, hãy vững tin vào Ngài. Cách thế chúng ta đón chờ Chúa đến làn thứ nhất vào Lễ Giáng Sinh cũng sẽ là cách thế chúng ta đón chờ Ngài đến lần thứ hai. Xin Chúa cho chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Vọng này để đón Chúa. 
-    Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã phê chuẩn việc thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục, Theo đó, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ không được tổ chức hoàn toàn tại Vatican, nhưng bắt đầu nơi từng Giáo Hội địa phương trong một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ. 
Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ðức Thánh Cha  đã dâng Thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô để chính thức khai mạc cuộc hành trình hai năm tiến tới Thượng Hội đồng. Hôm nay, tất cả các Giáo phận tại Việt Nam đều cử hành lễ khai mạc để bắt đầu bước vào cuộc hành trình chung với toàn thể Hội Thánh.
Trong Thánh Lễ này, cộng đoàn Giáo xứ xứ chúng ta cùng dâng lời khẩn nguyện Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến trên toàn thể Hội Thánh và Thượng Hội Đồng, như xưa Người đã ngự đến trên các Tông Đồ trong ngày Hội Thánh khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Cử hành nghi thức thống hối
Không hát kinh Vinh Danh

Chủ tế đọc lời nguyện nhập lễ: (Bản lễ CN I MV)


b. Phụng vụ Lời Chúa: 
- Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật thứ I Mùa Vọng.
- Đọc kinh Tin Kính


c. Lời nguyện chung:

Chủ tế: Anh chị em rất thân mến,  
Trong tâm tình sốt sắng mong đợi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến, chúng ta hãy khẩn khoản van nài lòng thương xót của Người, Đấng đã đến thế gian rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những tâm hồn thống hối, xin Người cũng đến với nhân loại trong thế giới ngày nay để ban ơn cứu độ cho những kẻ kêu cầu Người. 

1. Cầu cho Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho chúng ta được cùng bước đi như những người đồng hành, sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Cầu cho Giáo phận. Chúng ta cầu xin Chúa cho cuộc hành trình chúng ta cùng thực hiện trong những ngày tháng tới đây được đặt căn bản trên việc cùng lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể trong tình hiệp thông của dân Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

3. Cầu cho việc tham dự vào sứ vụ của Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta qua việc chúng ta cùng thực hiện cuộc hành trình Thượng Hội đồng này, được lớn lên khi lãnh nhận trách nhiệm chung là thi thành sứ vụ được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

4. Con Thiên chúa đã đến trần gian và hạ mình phục vụ trong khiếm tốn để quyền bính Thiên Chúa được biểu lộ qua yêu thương và tự hiến chính mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa sống tâm tình Mùa Vọng bằng những hành động cụ thể; biết hiệp hành cùng nhau để phục vụ Xã Hội và Giáo Hội theo gương Con Một Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Chủ tế: Lạy Chúa là nơi chúng con nương náu và là sức mạnh của chúng con,  xin lắng nghe lời Hội Thánh cầu xin,  vì chính Chúa là suối nguồn của lòng từ ái, xin Chúa thương ban những điều chúng con thành tâm khẩn cầu.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng đoàn:  Amen


c. Hiệp lễ:

- Trước khi cha chủ sự đọc lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn cùng đọc lời kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (đứng).

Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn,
Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại,  
và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh,
này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục 
và những người tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới.
Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh,  
xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu,
gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa,
để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa,  
và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.
Các giáo phận Việt Nam chúng con 
luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ,
xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới,
ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông,
thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh,
chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa, 
là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,
trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, luôn mãi đến muôn đời. Amen.

Con kính chúc quý cha và mọi người bước vào Mùa Vọng nhiều ơn Chúa để đón mừng Con Chúa giáng trần thật sốt sắng.

                                TGM Thanh hoá, 23/11/2021
                                         UB Phụng Tự

                              Lm. Phêrô Ngô Văn Phúc


 

TẢI NỘI DUNG VỀ TẠI ĐÂY