Video cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng – Tháng 01.2022

05/01/2022
780

Video cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng – Tháng Giêng 2022

Có tới 67% dân số thế giới sống ở các quốc gia mà quyền tự do tôn giáo của họ bị từ chối. “Làm sao chúng ta có thể để cho xã hội vốn rất văn minh này, lại có những người bị bắt bớ chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình?” Nếu chúng ta để cho khác biệt ngăn cách, chúng ta sẽ đánh mất điều nền tảng này: “Là con người, chúng ta có rất nhiều điểm chung để có thể sống bên cạnh nhau, để chào đón sự khác biệt của nhau với niềm vui được trở thành anh chị em.”

Chúng ta hãy làm theo lời khuyên của Đức Giáo Hoàng trong ý cầu nguyện dành cho tháng Giêng: "Chúng ta hãy chọn con đường của tình huynh đệ." “Chuyện nhiều tôn giáo thiểu số hiện đang bị kỳ thị hoặc đàn áp là như thế nào? Làm sao chúng ta có thể để cho xã hội vốn rất văn minh này, lại có những người bị bắt bớ chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình? Điều đó không chỉ là không thể chấp nhận được, nó còn là vô nhân đạo và thậm chí là điên rồ.

Tự do tôn giáo không chỉ giới hạn ở sự tự do thờ phượng – được cử hành các nghi lễ được ghi lại trong các sách thánh. Nhưng đúng hơn, tự do tôn giáo là chúng ta biết đề cao sự khác biệt của người khác và nhìn nhận họ như những người anh chị em thực sự của mình. Là con người, chúng ta có rất nhiều điểm chung để có thể sống bên cạnh nhau, để chào đón sự khác biệt của nhau với niềm vui được trở thành anh chị em. Và có thể một sự khác biệt nhỏ, hoặc một sự khác biệt đáng kể như tôn giáo chẳng hạn, nhưng điều đó vẫn không che khuất sự đoàn kết tuyệt vời của tình anh chị em.

Chúng ta hãy chọn con đường của tình huynh đệ. Bởi vì hoặc chúng ta là anh chị em của nhau, hoặc chúng ta đánh mất tất cả. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người chịu sự kỳ thị và bị đàn áp tôn giáo, có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của họ trong xã hội mà họ đang sống, nhờ vào việc trở thành anh chị em của nhau.”


Nếu bạn muốn xem thêm những video và nội dung khác về những ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, bạn có thể tìm tại https://thepopevideo.org/?lang=vi
Với sự cộng tác của Truyền thông Vatican: http://www.vaticannews.va