Phỏng Vấn Đức TGM. Giuse Vũ Văn Thiên Về Thái Độ Người Công Giáo Trước Đại Dịch Virus Corona

20/03/2020
576

Trong tình hình virus corona đang lan rộng và có những tác động không chỉ đời sống xã hội mà còn cả trên đời sống đức tin,

1. Với tư cách một vị lãnh đạo tinh thần, Đức Tổng nghĩ người Kitô hữu cần thái độ nào đứng trước cơn đại dịch này?

2. Đặc biệt là đại dịch đúng vào Mùa Chay, vậy Kitô hữu nên sống tâm tình Mùa Chay trong năm nay thế nào?

3. Xin Đức Tổng cho biết suy tư của Đức Tổng trong đại dịch này, có thể rút ra được một ý nghĩa nào đó chăng?

Đức TGM. Giuse Vũ Văn Thiên - TGM Tổng Giáo phận Hà Nội đã trả lời những câu hỏi này trong phóng sự dưới đây: Thực hiện: Văn Yên SJ. 

(Nguồn: Vatican News)