Phim ngắn mục vụ: Vết Xăm

11/02/2024
250

PHIM NGẮN MỤC VỤ:
VẾT XĂM

WHĐ (09-02-2024) -- Phải làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân khi con thuyền gia đình có nguy cơ chìm xuống trong sóng gió phũ phàng? Và người mục tử có vai trò gì trong những hoàn cảnh đen tối ấy? Phim ngắn mục vụ: “Vết Xăm” của Ủy ban Truyền Thông Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn trình bày những điều này… 

Kênh Phim truyện Mục vụ

của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN