PHIM NGẮN MỤC VỤ: TIẾNG CHUÔNG

16/02/2024
1789

 


PHIM NGẮN MỤC VỤ:
TIẾNG CHUÔNG

WHĐ (16.02.2024) – "Bần cùng sinh đạo tặc", có những người trẻ đi vào con đường trộm cắp và hư hỏng vì hoàn cảnh gia đình của họ quá khó khăn và thiếu thốn. Ai sẽ cứu vớt họ? Trong phim "Tiếng Chuông", ẩn hiện bóng dáng của các nữ tu nhân hậu bên cạnh những cảnh đời cơ cực. Tình thương và cách ứng xử của các tu sĩ này có làm tan chảy được những trái tim còn trẻ nhưng đang biến thành chai đá vì những khốn khó cay nghiệt của cuộc sống?


 

Kênh Phim truyện Mục vụ

của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN

Nguồn: WHĐ (16.02.2024)