Lựa chọn - Kịch bản và đạo diễn: Lê Thủy Tiên

29/05/2020
765


Tên phim: Lựa Chọn

Kịch bản & đạo diễn: Lê Thủy Tiên

Quay & dựng: 4T Media - Ban truyền thông SVCG TGP Hà Nội

Nội dung: Một tu sĩ sắp được Truyền Chức Thánh, lại nảy sinh tình yêu với một cô gái trẻ. Anh sẽ lựa chọn điều gì giữa tình yêu và lý tưởng của mình?