THƯ MỜI: ĐẾN MÀ XEM - TÌM HIỂU ƠN GỌI ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

27/03/2021
423
THƯ MỜI: ĐẾN MÀ XEM - TÌM HIỂU ƠN GỌI ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Ban Cổ Võ Ơn Gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo sẽ tổ chức 2 ngày giới thiệu ơn gọi cho các bạn  nữ tuổi từ 16 đến 28.
Vào ngày 17 -18/4/2021.
Tại Dòng Đức Bà Truyền Giáo.

 
Mời các bạn đến tìm hiểu tiếng Chúa gọi qua ơn gọi Đức Bà Truyền Giáo.
Các bạn muốn đăng ký tham dự xin điền thông tin vào đường link sau đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhBK_ffkJ_8V7fxKn2U9UuRz7SgCledGu0m3gjG5kt5mOU3Q/viewform?usp=sf_link

Rất vui được đón tiếp các bạn.
  TM. Ban Ơn Gọi    
Sr. Maria Lê Thị Hoa