Tài liệu học hỏi giáo lý Năm Mục vụ Gia đình 2019

27/01/2019
1433
LỜI GIỚI THIỆU
 
Giáo Hội luôn mời gọi các tín hữu trau dồi kiến thức Giáo lý, vì việc học Giáo lý giữ vai trò quan trọng trong đời sống đức tin. Nhờ được học Giáo lý, người tín hữu đạt tới một đức tin trưởng thành, làm nền tảng vững chắc cho đời sống Kitô hữu. Trong những năm tháng khó khăn trước đây, do thiếu thốn nhân sự và không có điều kiện học Giáo lý, nên đời sống đức tin nơi nhiều tín hữu bị phai nhạt, thậm chí nhiều người mất đức tin và xa lìa Giáo Hội.

Nhằm mục đích củng cố đức tin nơi anh chị em tín hữu, Ban Giáo lý của Tổng Giáo phận Hà Nội đã soạn thảo tài liệu chương trình học Giáo lý cho năm 2019. Với chủ đề được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị: Đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn, tài liệu Giáo lý năm nay giúp chúng ta học hỏi phần Ba của cuốn Giáo lý Công giáo “Đời sống trong Đức Kitô”. Dựa trên nền tảng luật Giao ước, thường gọi là Mười Điều răn, các bài Giáo lý giúp chúng ta hiểu phẩm giá và ơn gọi của con người, nhờ đó, chúng ta sống tốt trong mối tương quan với Chúa và mối tương quan với anh chị em mình, những người đồng đạo cũng như những người không cùng niềm tin tôn giáo. Tài liệu này cũng giúp chúng ta hiểu Tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình Công giáo, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa, mục đích của hôn nhân, để củng cố và xây dựng những gia đình, vừa phát huy những gia trị truyền thống của gia đình Việt Nam, vừa thấm nhuần giáo huấn Tin Mừng.

Tôi xin cám ơn Cha Giuse Vũ Quang Học, đặc trách Ban Giáo lý của Tổng Giáo phận, đã cùng với Quý Cha và những cộng sự viên nỗ lực cố gắng soạn thảo tài liệu này.

Với hy vọng chương trình học Giáo lý sẽ được các Cha và Anh Chị Em tín hữu hưởng ứng một cách nhiệt thành và hiệu quả, tôi xin giới thiệu tài liệu học Giáo lý năm 2019 của Tổng Giáo phận Hà Nội. Kính chúc các Cha và Anh Chị Em một Mùa Xuân an vui, tràn đầy ơn thánh và nghị lực Tông đồ.
Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2019
 
+ Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
 
Xin bấm vào đây để download tài liệu

(Nguồn:https://tonggiaophanhanoi.org/)