Giáo Lý Giới Trẻ 2020: Bài III - KITÔ HỮU TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

22/03/2020
560
5. H. Tại sao đức tin đòi có định nghĩa và cần công thức hóa thành những tín biểu? (Youcat số 25, Tr.47)

T. Khi diễn tả đức tin, ta không nói những lời trống rỗng, nhưng là nói một thực tại. Trải qua biết bao thế kỷ, nội dung đức tin được Hội Thánh công thức hóa trong kinh Tin kính. Qua kinh này, ta có thể chiêm ngắm, suy gẫm, học hỏi, chia sẻ, cử hành và sống thực tại đức tin1.

6. H. Kinh Tin kính là gì? (Youcat số 26, Tr.47)

T. Kinh Tin kính là những công thức vắn tắt của đức tin, để các tín hữu có thể cùng nhau tuyên xưng chung một niềm tin2.

Chú thích:
  1. Không có công thức cố định, nội dung của đức tin sẽ rời rạc. Vì thế Hội Thánh rất chú trọng đến một vài câu mà bản văn chính xác chỉ có được trải qua nhiều khó khăn, cốt để bảo vệ sứ điệp của Chúa Kitô khỏi những hiểu lầm và sai lạc. Các công thức đức tin đặc biệt quan trọng khi được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau mà vẫn không bị thay đổi bản chất. Bởi đức tin chung là nền tảng cho sự hiệp nhất của Hội Thánh.
  2. Thư của Thánh Phaolô đã chứa đựng nhiều công thức vắn tắt. Kinh Tin Kính của các Tông đồ mà Hội Thánh ban đầu soạn ra, có giá trị đặc biệt vì được coi là Kinh tóm tắt đức tin của các Tông đồ. Còn Kinh Tin Kính của Công đồng Ni-xê a cũng rất đáng tôn trọng vì được xuất phát từ các Công đồng của Hội Thánh (Công đồng Ni-x ê-a 235; Công đồng Constangtinốp 381). Cho đến ngày nay là nền chung cho các Kitô hữu Đông cũng như Tây Phương.