Giáo Lý Giới Trẻ 2020: Bài II - ĐỨC TIN VÀ KHOA HỌC

14/03/2020
707
3.H. Có sự xung khắc giữa Đức Tin với Khoa Học không? (Youcat số 23, Tr.45)

T. Chẳng có sự xung khắc nào giữa đức tin với khoa học mà không giải quyết được, vì không thể có hai loại chân lý1.

4. H. Đức tin của tôi có liên quan gì đến Hội Thánh? (Youcat số 24, Tr.46)

T. Không ai có thể tin một mình, cũng như không ai có thể sống một mình. Ta nhận đức tin từ Hội Thánh và sống đức tin trong tình hiệp thông với những ai cùng chung niềm tin vào Thiên Chúa.

Giải thích:
 
  1. Thiên Chúa đã dự liệu cho cả đức tin và khoa học để giúp đỡ nhau. Đó là tại sao đức tin Kitô giáo khích lệ và cổ vũ các khoa học, kể cả các khoa học tự nhiên. Nhờ đức tin, ta hiểu biết các thực tại vượt quá khả năng của trí tuệ ta, nhưng chúng lại có thật, mặc dầu không thể dùng lý trí đạt được. Đức tin nhắc nhớ cho các khoa học rằng các khoa học không được thay thế Thiên Chúa mà phải phục vụ cho thế giới vạn vật và tôn trọng phẩm giá của con người.
                      Hơn nữa, đức tin và khoa học không cùng một lãnh vực, nhưng thuộc hai phạm vi khác nhau. Nên đức tin và khoa học không thể mâu thuẫn nhau.
                      Nếu trong thực tế có sự mâu thuẫn nhau, thì đó là một trong hai bên đã lấn sang phạm vi của bên kia.