Các tu sĩ của Pháp công bố cẩm nang về quyền tu sĩ

27/11/2023
326

Đại hội thường niên tu sĩ ở Pháp  (AFP or licensors)

Các tu sĩ của Pháp công bố cẩm nang về quyền tu sĩ

Trong Đại hội thường niên vừa qua, diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, các tu sĩ của Giáo hội Pháp đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt đã thông qua cẩm nang về các quyền của tu sĩ.

 

Vatican News

Các tham dự viên tại cuộc gặp gỡ cho rằng nghèo khó, khiết tịnh, vâng phục, ba lời khuyên Tin Mừng là đề xuất để người thánh hiến bước theo Chúa Kitô. Tuy nhiên những lời khấn này không thể mâu thuẫn với một loạt các quyền căn bản mà các tu sĩ được hưởng. Vì thế, nhằm làm cho các quyền này được biết đến, các tu sĩ đã tập hợp các quyền này trong một tài liệu và phổ biến cho mọi người.

Sơ Véronique Margron, Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ của Pháp cho biết vào tháng Tư, các đề nghị này đã được đưa vào làm việc bởi các luật gia để các quyền được quy định trong Bộ Giáo luật và các quyền trong các văn bản luật như Toà án Nhân quyền Âu châu. Nữ tu giải thích: “Vấn đề cơ bản của chúng tôi không phải là phát minh ra các quyền bởi vì Hội đồng Tu sĩ không có quyền này, nhưng tập hợp các quyền được Bộ Giáo luật và các văn kiện của Giáo hội quy định liên quan đến đời sống thánh hiến”.

Có ba loại quyền được nhấn mạnh trong cẩm nang. Trước hết về đời sống cộng đoàn, chẳng hạn như quyền được đào tạo. Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ của Pháp nhận định rằng qua những vụ lạm dụng, đặc biệt lạm dụng tính dục, cho thấy trong một số trường hợp các nữ tu dễ bị lạm dụng do không được đào tạo tốt trong lĩnh vực này; hoặc về phía những người nắm giữ quyền bính, cũng không được đào tạo tốt về thần học, đời sống thiêng liêng, và cả yếu tố nhân học.

Tiếp đến là đời sống riêng tư. Cẩm nang đặc biệt nhắc nhở về tầm quan trọng của sự tự do lương tâm, quan hệ cá nhân, tự do chọn linh mục giải tội.

Loại quyền cuối cùng được đề cập là quyền liên quan đến kinh tế và xã hội, bao gồm quyền bảo trợ xã hội và tài sản tư nhân, phù hợp với các quy định của mỗi hội dòng.

Nhận xét về cẩm nang này, sơ Véronique Margron khẳng định tài liệu là một công cụ để chống lạm dụng. Văn bản này nên được thảo luận trong các hội dòng, và cũng là công cụ sư phạm.

Trong Đại hội, các tu sĩ cũng tập trung bàn thảo về các cách thức đảm bảo một sự lãnh đạo tốt nhằm tôn trọng sự tự do của các tu sĩ. Thường một người bước vào đời sống tu trì với lòng quảng đại và một cách tự nhiên dễ dàng từ bỏ một số quyền. Nhưng hội dòng phải đảm bảo các quyền căn bản của tu sĩ. Vì thế các quyền được tập hợp trong cẩm nang là để “phục vụ cho sự tự do và quyền của các thành viên”.

 

Nguồn:vaticannews.va