Linh mục Phêrô Vũ Văn Thăng

Năm sinh: 28/10/1980
Chịu chức: 08/09/2011
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Mỹ Điện
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2021 - nay: Chính xứ Tây Trác                                    Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa
2018 -2021: Học tại Mỹ
2015 – 2018:        Trụ Sở Thanh Hoá                          386/18-22 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp HCM
2013 – 2015:      Phó xứ Phước Nam                        Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hoá
2011 – 2013:      Phó xứ Chính Toà                           232A Trường Thi, P. Trường Thi, Tp T Hoá