Linh mục Giuse Vũ Văn Ngọc

Năm sinh: 20/12/1985
Chịu chức: 08/04/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Xóm 6, Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2020 - nay:    Chính xứ Gia Hà                                         Thôn hợp Gia, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa
2019 – 2020:       Phó xứ Ba Làng                                         Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2017. – 2019:       Phó xứ Kẻ Rừa                                            Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa
2009 – 2016:        ĐCV Notre-Dame de Namur                       Vương Quốc Bỉ