Linh mục Phanxicô Xaviê Vũ Thế Tùng

Năm sinh: 26/01/1971
Chịu chức: 05/01/2001
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Gia Hà
Địa chỉ: Gia Hà, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Đông Quang                                 Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hoá
2009 – 2016:      Chính xứ Đông Yên                                     Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2005 – 2009:      Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa – Sài Gòn
2003 – 2005:      Phó xứ Chính Toà                                       232A Đ. Trường Thi, P. Trường Thi
2001 – 2003:      Phó xứ Ba Làng                                           Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
1993 – 1999:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                     Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an