Linh mục Antôn Vũ Mạnh Hà

Năm sinh: 05/10/1968
Chịu chức: 08/09/2011
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phù Bình
Địa chỉ: Thôn Phù Bình, Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay: Đồng hành tu sinh (tu đức) chủng viện Lê Bảo Tịnh)   50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi,, Thanh Hóa

10.2019 – 2022:     Quản Lý Chủng Viện                                             50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi,, Thanh Hóa


10.2016 – 2019:    Chính xứ  Phúc Lạc                                              Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

2014 – 2016:         Giám đốc Trụ Sở GP. Thanh Hóa – Sài Gòn        Q. 10,  TP. HCM

2011 – 2013:          Phó Bề trên TCV Lê Bảo Tịnh                              P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa

2003 – 2010:         Đại Chủng Viện Vinh Thanh                                 Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An