Linh mục Micae Vũ Đức Khiêm

Năm sinh: 15/08/1968
Chịu chức: 15/07/1998
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Gia Hà
Địa chỉ: Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2019 – nay:     Chính xứ Phù Bình                                           Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa
10.2016 – 2019:  Chính xứ Hoài Yên                                            Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
2010 – 2016:        Chính xứ Đạt Giáo                                              Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
2007– 2009:         Chính xứ Liên Nghĩa                                          Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa
2003 – 2007:        Chính xứ Vân Lung                                            Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa
                             Trưởng ban Bác ái GP. Thanh Hóa
                             Trưởng ban Thể thao GP. Thanh Hóa
1998 – 2003:     Chính xứ Bích Phương, Kẻ Láng & Kẻ Đầm             Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                             Trưởng ban Bác ái GP. Thanh Hóa
                             Trưởng ban Thể thao GP. Thanh Hóa
2009 – 2010:      Trụ Sở TH-SG              386/18-22 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3, TP. HCM                      
1991 – 1997:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An