Linh mục Micae Trịnh Ngọc Tứ

Năm sinh: 25/10/1970
Chịu chức: 23/12/1999
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phong Ý
Địa chỉ: Cẩm Phong - Cẩm Thủy - Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:    Chính xứ Sầm Sơn                                   Trung Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2006 – 2016:      Chính xứ Trinh Hà                                      Hoằng Trung, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
2004 – 2006:      Thơ ký Vp TGM Thanh Hóa                       50 nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi 
2004 – 2005:       Chính xứ Kẻ Vàng + Đạt Giáo                   Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hoá