Linh mục Phaolô Trần Văn Tuyên

Năm sinh: 17/09/1987
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tân Hải
Địa chỉ: tại Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10/2019  – nay: Phó xứ Sầm Sơn                                          121 Nguyễn Du, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Phúc Địa                        Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc      210 Hùng Vương, Xuân Bình,
                                                                                                      Long Khánh, Đồng Nai 

2006:                   Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông              Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa