Linh mục Phêrô Trần Văn Nam

Năm sinh: 26/08/1970
Chịu chức: 09/08/2007
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phước Nam,
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:   Chính xứ Tân Sơn                                      Phú Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
2011 – 2016:      Chính xứ Bạch Câu                                    Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hoá
2009 – 2011:      Phó xứ Thái Yên                                         Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá
2007 – 2009:      Phó xứ Phúc Địa                                        Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hoá
1999 – 2006:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                     Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an