Linh mục Phêrô Trần Văn Long

Năm sinh: 01/07/1984
Chịu chức: 29/10/2022
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Bản Thủy
Địa chỉ: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                    Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
2009                    Tốt Nghiệp Đại học Vinh                           Tp. Vinh, Nghệ An                          
2003:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa