Linh mục Gioan Trần Văn Hưng

Năm sinh: 09/06/1982
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phước Nam
Địa chỉ: Xóm 5- Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2021 - nay: Quản xứ Kẻ Vàng                                      Thôn 7, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

2020-2021: Phó xứ Kẻ Vàng                                      Thôn 7, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

10.2016 – 2020: Phó xứ Phương Long                       Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

                          Mục vụ Thanh – Nho lâm

10.2016 – nay: Phó xứ Bạch Câu                              Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa

2015 – 2016:     Phó xứ Liên Nghĩa                            Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa

2007 – 2014:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An