Linh mục Giuse Phùng Văn Sáu

Năm sinh: 10/08/1983
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đông Quang
Địa chỉ: Hà Hải – Hà Trung – Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2007 – nay:       Du Học Tại Mỹ
2007 – 2014:     Đại Chủng Viện Holy Apostles Seminary, Connecticut, USA
2007 – nay:       Du Học Tại Mỹ
2003 – 2007:     ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh       
2001:                 Tiểu Chủng Viện Thanh Hoá                      50 nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi