Linh mục Giuse Phạm Văn Quế

Năm sinh: 28/08/1971
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: thôn Đa Phạn, xã Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2019 – nay:    Chính xứ Phong Ý                                      Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
                              Hạt trưởng giáo hạt Phong Ý (2022 - 


10.2016 – 2019:  Chính xứ Phúc Địa                                     Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2011 – 2016:       Chính xứ Tân Đạo                                       Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá

2007 – 2011:       Thường Vụ Chính Toà                                232A Trường Thi, P. Trường Thi, TP T Hoá

2005 – 2007:       Phó xứ Phúc Địa                                         Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

1997 – 2004:       Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an

1994 – 1997:       Tiểu Chủng Viện Thanh Hoá                     50 nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi