Linh mục Giuse Phạm Văn Nhân

Năm sinh: 12/12/1963
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Chính Xứ Thái Yên          Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa
                     
Hạt trưởng giáo hạt Thái  Yên (2022 - ...)

10.2016 - 2018: Chính xứ Mỹ Điện
                         Đặc trách Legio (.... - ....)
2013-2016
2007-2013
2000-2013
1998-2000
1994-1998

-----------