Linh mục Giuse Phạm Văn Hồng

Năm sinh: 10/09/1983
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Bền
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Chính xứ Thanh Bình                 Thôn Liên Sơn, Quảng Phúc, Quảng Xương, Thanh Hóa

10.2019 - 2022: Phó xứ Thái Yên                    Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

10.2019 - nay: Phó xứ Thái Yên                    Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa


2018-2019: Quản lý Chủng Viện                    50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, TP Thanh Hóa

10.2017  - 2018: Phó xứ Chính Tòa               Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa
                                      
2016 - 2017:      Giúp xứ Ba Làng                  Quang Minh, Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2011 - 2012:      Giúp TCV. Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa        Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                 Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2004:                  Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                    Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa