Linh mục Giuse Phạm Văn Đình

Năm sinh: 13/02/1989
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ngọc Đỉnh
Địa chỉ: Thôn 5, Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay:        Phó xứ Sầm Sơn                                                  121 Nguyễn Du, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa

2013 - 2020:           Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc            210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai  

 2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                      Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa